سه شنبه 20 تير 1391

کابل کشی ساختار یافته لگراند:DLP

راهکارهای ایده آل برای اماکن نو یا در شرف نوسازی در بخش توزیع برق عرضه می کند. ترکیب مهارت و دانش لگراند در زمینه تجهیزات الکتریکی و شبکه های اطلاعاتی جهت اننخاب ساختار جامع و انعطاف پذیر را نماید.

 

سیستم ترانکینگ DLP ( تک واحد)

از ویژگیهای این سیستم نصب سریع و با صرفه، تحول و نگهداری آسان با استفاده از کابل ها و عملکردها و راهکارهای ایده آل برای تعمیر و نوسازی است. سیستم ترانکینگ DLP ( تک واحد) با در پوش 65mm در 1، 2 یا 3 بدنه مختلف موجود است.

کاتالوگ

ستون های آلومینیومی

پر استفاده ترین ترکیب ستونها به صورت مدولهای تجهیز شده موجود می باشند متناسب با نیازهای خاص کاربر و سازگار با کلیه عملکردهای Mosaic ( کلیدها، کنترل روشنایی، wi-fi، ...) و کلیدهای مینیاتوری می باشد. این راه حل در وقت شما برای سفارش محصول و نصب صرفه جویی می کند.

 

مودولهای مجهز شده برای ستون ها

پر استفاده ترین ترکیبات ستون هابه صورت مودولهای تجهیز شده موجود می باشند.

 

محصولات جهت تجهیز از طریق سقف

- انعطاف پذیری و آزادی عمل در نصب - تحول و نگهداری آسان با استفاده از ستون ها - راهکاری سازگاربا هر ترکیب بندی جدید

کاتالوگ